tvpatra.gr
Peletidis Kede 13 12 1 873x432
ΠΑΤΡΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΔΙΣΑ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ

Κοινοποίηση

Την υποχρέωση του ΣΥΔΙΣΑ της συνολικής διαχείρισης των απορριμμάτων της
Αχαΐας επισημαίνει ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης και ζητά με επιστολή
του προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου να
την αναλάβουν.
Η επιστολή του Δημάρχου Πατρέων, που κοινοποιείται και στον Πρόεδρο της ΠΕΔ
(Περιφερειακή Ένωση Δήμων) Δυτικής Ελλάδας, έχει ως εξής:
«Με προηγούμενα έγγραφά μας, είχαμε θέσει την ανάγκη παρουσίασης εισήγησης
για την συνολική ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων του Νομού Αχαΐας,
ώστε να συζητηθεί στο Δ.Σ. του Συνδέσμου, που έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα
αντιμετώπισης αυτού του κρίσιμου ζητήματος, που απασχολεί όλους τους Δήμους
του Νομού και οξύνεται με την κυβερνητική πολιτική. Όμως το θέμα αυτό δεν
συμπεριλήφθηκε σε καμία από τις συνεδριάσεις του Δ. Σ. του ΣΥΔΙΣΑ.
Οι εργαζόμενοι στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου μας προχώρησαν τις μελέτες, και
τους διαγωνισμούς για τα έργα διαχείρισης και επεξεργασίας των απορριμμάτων
παρά τις δυσκολίες και τις καθυστερήσεις, που οφείλονται στην κυβερνητική
πολιτική και τις ατέρμονες διαδικασίες και προσφυγές εταιριών. Επίσης έχουν
επιφορτιστεί με τη λειτουργία βασικών εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων,
που 4 χρόνια τώρα από την ίδρυση του ΣΥΔΙΣΑ, θα έπρεπε να έχει το αναγκαίο
προσωπικό και την τεχνική ικανότητα για να αναλάβει τις υποχρεώσεις του.

Ένα φλέγον ζήτημα για όλους τους δήμους του Νομού και της Δ. Ελλάδας αποτελεί η
ανακύκλωση συσκευασιών (μπλε κάδος) και η λειτουργία ΚΔΑΥ του Δήμου Πάτρας,
όπου γίνεται διαλογή ανακυκλώσιμων από πολλούς δήμους της περιφέρειας χωρίς
καμία χρέωση ενώ σε άλλα ΚΔΑΥ το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι γνωστά
σε όλους μας τα προβλήματα της ανακύκλωσης συσκευασιών που οξύνονται από την
εισφοροδιαφυγή των υπόχρεων εταιριών που φθάνει τα 25 εκ. ευρώ με την ανοχή
όλων των κυβερνήσεων και τα αδιέξοδα του ιδιωτικοποιημένου συστήματος
ανακύκλωσης. Εδώ και σχεδόν 3 χρόνια η Δ. Α. της Πάτρας αγωνίζεται και έχουμε
πετύχει να μην φορτωθεί το κόστος της ανακύκλωσης συσκευασιών ο λαός της
Πάτρας μέσω των ανταποδοτικών.
Το Δεκέμβριο του 2023, λάβαμε εξώδικη καταγγελία από την ΕΕΑΑ Α. Ε. που μας
ενημερώνει ότι η εταιρεία «προτίθεται να αποχωρήσει από το ΚΔΑΥ Πατρών και να
δωρίσει τον εξοπλισμό προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία από το Δήμο σας»
μετά τις 15-6-2024. Το ΚΔΑΥ με τον εξοπλισμό του ανήκουν στο Δήμο με βάση τις
προηγούμενες συμβάσεις χρησιμοποιείται για την διαλογή από την ΕΕΑΑ Α. Ε. ενώ
σε αντιστάθμισμα η εταιρεία ανέλαβε την συλλογή του μπλε κάδου στη Δ. Ε. της
Πάτρας. Σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία η λειτουργία των ΚΔΑΥ, όπως και όλων
των εγκαταστάσεων επεξεργασίας απορριμμάτων και ΣΜΑ ανήκει στους ΦΟΣΔΑ,
όπως προβλέπεται και στην απόφαση της Αποκεντρωμένης για την σύσταση του
ΣΥΔΙΣΑ. Η δε χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για αναβάθμιση των ΚΔΑΥ δίνεται
στους ΦΟΔΣΑ.
Ο Δήμος Πατρέων προτίθεται να παραχωρήσει το ΚΔΑΥ στο ΣΥΔΙΣΑ με
αντιστάθμισμα την συλλογή του μπλε κάδου στην Δ. Ε. Πάτρας, όπως γινόταν μέχρι
τώρα με την ΕΕΑΑ. Ο ΣΥΔΙΣΑ θα συνάψει σύμβαση με την ΕΕΑΑ Α. Ε. για την
εξυπηρέτηση όλων των Δήμων του Νομού Αχαΐας και των άλλων Δήμων της
περιοχής που εξυπηρετούνται από το ΚΔΑΥ του Δήμου Πάτρας. Αυτή η λύση είναι
επίσης συμβατή με την προβλεπόμενη ενσωμάτωση όλων των ΦΟΔΣΑ της
Περιφέρειας Δ. Ε. που έχει εξαγγελθεί από κυβερνητικούς παράγοντες. Το θέμα αυτό
πρέπει να αντιμετωπισθεί άμεσα και αποτελεί βασικό ζήτημα που θα πρέπει να
συζητηθεί στην συνεδρίαση που θα ορίσετε για την ολοκληρωμένη διαχείριση των
απορριμμάτων, ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τις κατευθύνσεις
σύνταξης του ΠΕΣΔΑ.

Όσον αφορά στην αναθεώρηση της προγραμματικής σύμβασης για την λειτουργία
του ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας, ήδη τελειώνει ο Φεβρουάριος του 2024 και δεν έχει γίνει
καμία ενέργεια από πλευρά σας παρά το ότι στην επιστολή σας από 20.3.2023
αναφέρατε ότι η επέκταση-αναθεώρηση της σύμβασης θα λάβει χώρα μέχρι το τέλος
του 2023. Έχουμε έτοιμο το σχέδιο της σύμβασης και έχει τεθεί υπ’ όψη σας το
βασικό θέμα της κάλυψης της μισθοδοσίας των εργαζομένων που εργάζονται στην
λειτουργία του ΧΥΤΑ.
Ένα επίσης σοβαρό ζήτημα που είναι αναγκαίο να απασχολήσει το ΔΣ του
συνδέσμου είναι τα χρέη των δήμων-μελών, που ξεπερνούν τα δύο εκατομμύρια
ευρώ, εκ των οποίων δύο δήμοι οφείλουν πάνω από το 75%. Σήμερα το ταμειακό
υπόλοιπο του συνδέσμου είναι κατώτερο και από το ποσό των σχεδόν 5
εκατομμυρίων που παρέλαβε ο ΣΥΔΙΣΑ από το Δήμο Πατρέων και αποτελούσε το
περίσσευμα από την διαχείριση του ΦΟΣΔΑ του Δήμου Πάτρας και πρέπει να
αξιοποιηθεί για την αποκατάσταση του ΧΥΤΑ της Ξερόλακκα και σε έργα στην
περιοχή γύρω από το ΧΥΤΑ.
Όσον αφορά στα θέματα των τευχών δημοπράτησης της ΜΕΒ Πάτρας, αυτά έχουν
αποσταλεί στο ΥΠΕΝ για παρατηρήσεις από τον Απρίλη του 2023 και ακόμη δεν
έχουμε απάντηση παρά τις επανειλημμένες υπενθυμίσεις και στην επέκταση του
ΧΥΤΑ του Φλόκα, όπως γνωρίζετε οι μελέτες είναι έτοιμες και έχει κατατεθεί η
ΜΠΕ μέσω του συνδέσμου. Πλήρης λεπτομερής ενημέρωση μπορεί και πρέπει να
γίνει σε συνάντηση και στην συνεδρίαση του ΔΣ.
Σας έχουμε ενημερώσει για την κατάσταση κορεσμού του ΧΥΤΑ της Ξερόλακκα και
την ανάγκη για τον σταδιακό περιορισμό των απορριπτόμενων απορριμμάτων με την
άμεση μεταφορά όλων των απορριμμάτων των πρώην Δήμων Μεσσάτιδας,
Παραλίας και Βραχνεΐκων στον ΧΥΤΑ Φλόκα, επειδή αυτοί ανήκαν στον ίδιο
ΦΟΔΣΑ την 2 η Διαχειριστική Ενότητα με τους άλλους Δήμους της Δ. Αχαΐας.
Επίσης ο σχεδιασμός θα πρέπει να συμπεριλάβει τα αναγκαία μέτρα για την
αποσυμφόρηση του ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας μέχρι το οριστικό κλείσιμο και την
αποκατάσταση για την δημιουργία χώρου πρασίνου. Είναι απαραίτητη η κατασκευή
νέου ΣΜΑ νοτίως της Πάτρας, όπως επίσης και η βελτίωση του δρόμου προς το
ΧΥΤΑ του Φλόκα για την διευκόλυνση της διέλευσης των μεγάλων

απορριμματοφόρων των δήμων, που θα μεταφέρουν απορρίμματα στο εργοστάσιο
επεξεργασίας με μείωση του κόστους και χρόνου μεταφοράς.
Μετά από 4 χρόνια λειτουργίας ο ΣΥΔΙΣΑ είναι ανάγκη να αποκτήσει αυτοτέλεια
που θα έπρεπε να γίνει πολύ νωρίτερα ώστε με δικές του δυνάμεις να σχεδιάζει και να
υλοποιεί τα έργα και να λειτουργεί τις εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων,
όπως προβλέπεται από την συστατική πράξη και την σχετική νομοθεσία. Ακόμη μία
φορά καλούμε την Εκτελεστική Επιτροπή του ΣΥΔΙΣΑ να εισηγηθεί άμεσα στο
Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΔΙΣΑ τον σχεδιασμό της, που αφορά στα
βραχυπρόθεσμα – μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα βήματα για την διαχείριση
των απορριμμάτων, και ελπίζουμε να είναι η τελευταία».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

omada diktiou

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΚΟΔΗΠ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΑΝΙΑ

omada diktiou

Κάλεσμα στήριξης κινητοποίησης Δήμου Πατρέων

omada diktiou