tvpatra.gr
1698057943164
ΠΑΤΡΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ- Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟ “ΠΑΛΑΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ”

Κοινοποίηση

Τα έργα και οι παρεμβάσεις, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του
Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) του Δήμου
Πατρέων και χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτ.
Ελλάδα 2014-2020», παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που έγινε τη
Δευτέρα 23 Οκτωβρίου, στον Πολιτιστικό Πολυχώρο «Παλαιά Σφαγεία».
Πρόκειται για έργα και παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 52
περίπου εκατομμυρίων ευρώ, που στοχεύουν:

 • Στην αναβάθμιση και βελτίωση της καθημερινής μας ζωής
 • Στη βελτίωση των υποδομών της πόλης
 • Στην προστασία του περιβάλλοντος
 • Στην ανάπλαση του ιστορικού κέντρου και συνοικιών της Πάτρας.
  Συγκεκριμένα έγινε παρουσίαση των έργων:
 1. Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας
  που περιλαμβάνει: Ανάπλαση άνω πόλης, ανάπλαση κάτω πόλης
  και ανάπτυξη ποδηλατόδρομων, ανακατασκευή κλιμάκων
  ιστορικού κέντρου, αστική ανάπλαση Γούβας. Οι παρεμβάσεις που
  αφορούν την ανάπλαση 100.000 τ.μ. κοινόχρηστων χώρων
  (Πλατείες, πεζοδρόμοι, πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομοι)θα
  συμβάλουν στην αισθητική και βιοκληματική αναβάθμιση των
  περιοχών αυτών, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
  και στην αύξηση της επισκεψιμότητας.
 2. Ανάπλαση – Αξιοποίηση περιοχής Camping– Έλους Αγυιάς:
  Δημιουργείται ένα ελκυστικό, οργανωμένο πάρκο 325 στρεμμάτων

στην περιοχή του Camping και του έλους της Αγυιάς που
αποδίδεται στην πόλη ως οικολογικός χώρος αναψυχής, άθλησης
και περιπάτου.

 1. Αστική Ανάπτυξη περιοχής Ζαρουχλεΐκων: Ανάπλαση
  κοινόχρηστων χώρων (Δημιουργία πεζόδρομων, ανακατασκευή
  οδοστρωμάτων και πεζόδρομων, πράσινο, ηλεκτροφωτισμός κλπ).
 2. Ανάπτυξη Έξυπνων Λύσεων Διαχείρισης και Ενημέρωσης των
  πολιτών για «΄Εξυπνες θέσεις στάθμευσης» κυκλοφοριακή
  ρύθμιση και «Έξυπνες στάσεις».
 3. Βασικές Υποδομές Αποχέτευσης Λυμάτων: Κατασκευή δικτύου
  αποχέτευσης συνολικού μήκους 23.550 μ. και 5 αντλιοστάσια,
  στην παραλιακή ζώνη του Δήμου Πατρέων.
 4. Ανάπτυξη Δικτύου Έξυπνων Αισθητήρων για τη Βελτίωση της
  Ποιότητας του Αστικού Περιβάλλοντος.
 5. Κατασκευή Παραλιακής Διαδρομής Ποδηλατόδρομου
  (Κανελλοπούλου – Παπαφλέσσα).
 6. Έξυπνες εφαρμογές για την προώθηση του Θεματικού
  Τουρισμού.
 7. Ψηφιοποίηση των Συλλογών Δημοτικής Βιβλιοθήκης και
  ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών.
 8. Αποκατάσταση Θεάτρου «Απόλλων».
 9. Στερέωση και αποκατάσταση Νοτιοανατολικού πολυγωνικού
  Οθωμανικού Προμαχώνα Κάστρου Πάτρας.
 10. Δράσεις για την ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων
  της Δυτικής Ελλάδας και την ενίσχυση του μεγέθους και της
  ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων.

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, ανοίγοντας την
παρουσίαση, τόνισε:
«Τον Σεπτέμβριο του 2014, μόλις αναλάβαμε ως Δημοτική Αρχή, στην
πρώτη μας θητεία, ήρθαμε σε επαφή με την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας, τη Διαχειριστική Αρχή και τα Υπουργεία, βάζοντας μπροστά
τις ανάγκες της πόλης και των δημοτών μας.
Ξεκινήσαμε ένα δύσκολο ταξίδι, προκειμένου να σχεδιάσουμε το
επιχειρησιακό μας πρόγραμμα και να εντάξουμε σ’ αυτό όλα εκείνα που
έχει ανάγκη η πόλη μας και ο Δήμος μας σε όλη του την έκταση. Όλα
όσα προγραμματίζουμε, υλοποιούνται από τους εργαζόμενους του Δήμου
και είναι τιμή μας που συνεργαζόμαστε μαζί τους, καθώς και με τους
ανθρώπους με τους οποίους συνεργαστήκαμε στην Περιφέρεια και την

Διαχειριστική. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μια πόλη δεν χτίζεται με
τα λόγια, αλλά από τις προσπάθειες και την δουλειά ανθρώπων, που στην
προκειμένη περίπτωση έδωσαν και την ψυχή τους. Γι’ αυτό και τονίζω
ιδιαίτερα το σημαντικό ζήτημα της συνεργασίας. Πρέπει ο καθένας μας
να ξεπερνά το δικό του «κουτάκι» μέσα στο οποίο κινείται και εργάζεται.
Η συνεργασία επιτεύχθηκε, τα έργα γίνονται και πρέπει να δώσω
συγχαρητήρια σε όλους και όλες.
Στέκομαι ιδιαίτερα στο θέμα της συνεργασίας των εργαζομένων, γιατί
πολλές φορές, βλέπουμε μόνο τις αδυναμίες και τσιγκουνευόμαστε να
πούμε ένα «μπράβο».
Αυτή η πορεία έχει καθυστερήσεις. Γιατί το δημόσιο σύστημα στη χώρα
μας, δεν λειτουργεί σωστά. Έχει χρονοβόρες διαδικασίες και ακυρώνει
τις προσπάθειες των φυσικών προσώπων, προκαλώντας πρόβλημα στην
αλυσίδα που δημιουργούν για την υλοποίηση των έργων.
Επί παραδείγματι, για τα έργα ανάπλασης της Άνω και της Κάτω Πόλης,
μόνο για την άδεια από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχαιοτήτων, πέρασαν
δύο χρόνια να την πάρουμε και να περάσουμε στο επόμενο βήμα!
Μετά από αυτή την καθυστέρηση προχωρήσαμε στην προκήρυξη του
έργου όπου κι εκεί υπήρξαν καθυστερήσεις, λόγω των ενστάσεων από
τους εργολάβους και φτάνουμε σ’ ένα ακόμα στάδιο καθυστερήσεων από
την έλλειψη χρημάτων, αφού έχει ξεκινήσει το έργο.
Στο άλλο μεγάλο έργο, αυτό της επέκτασης του Βιολογικού Καθαρισμού,
από τον Σεπτέμβριο του 2014, που αναλάβαμε, μέχρι και το τέλους του
2017, δεν μπορούσαμε να προκηρύξουμε το έργο γιατί δεν είχε γίνει από
το αρμόδιο Υπουργείο, η κανονιστική διαδικασία ανταγωνισμού των
εργολάβων! Αυτό σημαίνει, πως όταν φτάσει η ώρα να ξεκινήσει το έργο
δεν συμβαδίζεις με την τεχνολογία, αφού η μελέτη είχε γίνει πριν δέκα
χρόνια.
Μια ακόμα δυσκολία που αντιμετωπίσαμε, ήταν η περίοδος του
κορωνοϊού. Δύο χρόνια, «γονάτισαν» όλες οι δημόσιες υπηρεσίες.
Αυτά όλα τα επισημαίνουμε γιατί δεν πρέπει να υπάρξουν ανάλογες
καθυστερήσεις και εμπόδια και στο νέο Πρόγραμμα.
Ωστόσο, σήμερα είμαστε πολύ χαρούμενοι, η πόλη μας είναι χαρούμενη,
γιατί ακόμα και με τις χίλιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε βλέπουμε
μια μεγάλη αλλαγή και πολλά έργα που ολοκληρώθηκαν και ακόμα
περισσότερα που είναι σε εξέλιξη. Το μπράβο αξίζει, όχι στον Δήμαρχο
και την Δημοτική Αρχή, αλλά στους εργαζόμενους που χτίζουν την πόλη
μας και είναι παράδειγμα προς μίμηση!
Αν συνεχίσουμε έτσι, με δουλειά και καλή συνεργασία, θα πετύχουμε και
στο νέο Πρόγραμμα, με έργα και δράσεις που θα ωφελήσουν τους
δημότες, τον λαό της Πάτρας».

Ομιλητές στην παρουσίαση ήταν ο Αντιδήμαρχος Έργων, Χρήστος
Κορδάς, η κυρία Γλυκερία Κατηφόρη, ως εκπρόσωπος  της Ειδικής
Υπηρεσίας  Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος  Δυτ. Ελλάδας,
ο κ. Νίκος Μωραίτης, Αναπλ. Διευθυντής Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού
Εργου του Δήμου Πατρέων, ο κ. Χρήστος Κολώνας, πολιτικός
μηχανικός, υπάλληλος του Υπ. Πολιτισμού, ο κ. Θεόδωρος Μπαρζός
προϊστάμενος Τμήματος Οδοποιίας της Διεύθυνσης Έργων Υποδομής
του Δήμου Πατρέων, η κυρία Μαρία Γκάτη, αναπλ. Διευθύντρια 
τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών αρχαιοτήτων και Μουσείων
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαίας, ο κ.Πέτρος Γανός προϊστάμενος
τμήματος  Σχεδιασμού και Μελετών Ψηφιακών Συστημάτων Δήμου
Πατρέων, η κυρία Κατερίνα Κούρου, διευθύντρια Δημ. Βιβλιοθήκης
Πατρών, ο κ. Χρήστος Λύκουρας προϊστάμενος  Τμήματος  Μελετών
Διεύθυνσης Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΠ, ο κ. Άρης Μαμασιούλας,
στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης προγράμματος «Δυτ.
Ελλάδα 2014-2020».
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλης Φίλιας,
Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι Οργανισμών, Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Εκπρόσωποι Φορέων και αρκετοί δημότες.

1698057943141
1698057943089
1698058117601
1698058117640
1698057943013
1698058117764
1698058117721
1698058117715

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

“Άνοιξαν” οι ουρανοί- Δυνατή βροχή και χαλάζι σαν… κοτρώνες

omada diktiou

Δήμος Πατρέων: Οι σταυροί των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων

diktio diktio

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΖΗΤΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ

omada diktiou