tvpatra.gr
Patreas
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑΠΑΤΡΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κοινοποίηση

Συνεδριάζει, την Τρίτη 9 Απριλίου 2024, ώρα 09:00, στην αίθουσα του κτιρίου ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, η Δημοτική Επιτροπή, με τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης 2024-2026 μεταξύ ΥΠ.ΠΟ, Περιφέρεια Δ. Ελλάδος, Δήμου Πατρέων και K.E. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας (εισηγήτρια: Λ. Καραθανασοπούλου – Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ. ΠΕ. ΘΕ. Πάτρας)
 2. Έγκριση Υποβολής Πρότασης της Πράξης με MIS 6010945 και τίτλο: «Ανάπτυξη Έξυπνων Λύσεων Διαχείρισης και Ενημέρωσης των Πολιτών για Έξυπνες Θέσεις Στάθμευσης, Κυκλοφοριακή Κίνηση και Έξυπνες Στάσεις», για την ένταξη της στην Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με κωδικό 5.i.5α/1 και τίτλο «Προώθηση της έξυπνης διαχείρισης της κυκλοφορίας των πόλεων εντός περιοχών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης – (Έργα που ωρίμασαν στο πλαίσιο της ΠΠ 2014 – 2020)»,  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» (εισηγητής: Α. Αγγελής – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)
 3. Έγκριση καταβολής Μισθοδοσίας από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ στο προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ. του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών μηνών Απριλίου – Ιουνίου 2024 της Πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Πατρέων», με κωδικό ΜΙS 6002001 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» (εισηγητής: Α. Αγγελής – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)
 4.  Έγκριση των από 01-04-2024, 1ου Πρακτικού και από 2-4-2024, 2ου Πρακτικού του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης Καθαριότητας, και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την Ασφάλιση των οχημάτων, μηχανημάτων έργου και ΑμηΕΑ του Δήμου Πατρέων – CPV:66514110-0, CPV:66516200-2, πολυετούς συνολικής δαπάνης 156.000,00€, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης 37.592,00€, για είκοσι τέσσερεις (24) μήνες και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Π. Λέμης Πετρόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)
 5. Έγκριση ρυθμίσεων κυκλοφορίας και στάθμευσης στην κεντρική περιοχή της Πάτρας, όπως αυτές περιλαμβάνονται: 1) στη «Μελέτη Προσαρμογής της Σηματοδότησης, Κατακόρυφης και Οριζόντιας Σήμανσης επί των οδών Κορίνθου και Κανακάρη – Ναυαρίνου» και στην «Μελέτη Αναβάθμισης της Συγκοινωνιακής Εξυπηρέτησης, διαχείριση της Κυκλοφορίας και Στάθμευσης» (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής)
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου, στις συνιδιοκτησίες των κ.κ. Κων/νου Αθανασόπουλου και Σπυριδούλας Μουχτούρη, εντός του Ο.Τ. 1650 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών στην περιοχή Εγλυκάδα (21/2000 πράξη τακτοποίηση – προσκύρωσης & αναλογ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής)
 7. α) Ανάκληση της υπ’ αριθ. 108/27-06-2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής λόγω αλλαγής τιμήματος, β) Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για ανάκληση της υπ’ αριθ. 462/29-06-2016 απόφασής του, γ) Έγκριση πρωτοκόλλου για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος, καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Αππιανού (πάροδος Διοδόρου), στην ιδιοκτησία του κ. Βασίλειου Καρέλα εντός του Ο.Τ. 2994 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών στα Άνω Μποζαΐτικα (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής)
 8. α) Ανάκληση της υπ’ αριθ. 2/03-02-2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής λόγω αλλαγής ονόματος του ιδιοκτήτη, β) Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για ανάκληση της υπ’ αριθ. 49/02-03-2022 απόφασής του, γ) Έγκριση πρωτοκόλλου για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος, καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Νεοκλέους, στην ιδιοκτησία του κ. Σπυρίδωνα Σίνου εντός του Ο.Τ. 1468 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών στην περιοχή Αγυιά (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής)
 9. Έγκριση ρυθμίσεων κυκλοφορίας και στάθμευσης επί τμήματος της οδού Αμοργού (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής)
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση ρυμοτομούμενου εδαφικού τμήματος της ιδιοκτησίας των κ. κ. Ιωάννη και Μαρίας Αθανασοπούλου που βρίσκεται εντός του Ο.Τ. 447 και ρυμοτομείται από την οδό Παναγούλη στην Άνω Πόλη (Παλαιό Νοσοκομείο) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Χ. Φαλιέρος- α.α. Αρμ. Δ/ντής)
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση εδαφικών τμημάτων της ιδιοκτησίας της κ. Μαρίας Βαγγοπούλου που βρίσκεται στη συμβολή της οδού Ίου με την οδό Ροβέρτου Κωχ μεταξύ των Ο.Τ. 1577 και 1576α στην περιοχή Αγ. Γεωργίου Λάγγουρα(εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Χ. Φαλιέρος- α.α. Αρμ. Δ/ντής)
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση του ποσοστού συνιδιοκτησίας του κ. Παντελή Βακάλογλου επί ρυμοτομούμενου τμήματος αυτής, που βρίσκεται επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου στη συμβολή της με την οδό Άρη Βελουχιώτη στα Ζαρουχλέικα καθώς και επί του επικειμένου κτίσματος (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Χ. Φαλιέρος- α.α. Αρμ. Δ/ντής)
 13. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση της ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας των α) κ. Γεωργοπούλου Θεοδώρας, β) κ. Κωστόπουλου Σωτήρη και γ) κ. Κωστοπούλου Πηνελόπης που βρίσκεται στη συμβολή της οδού Φωτομάρα με την πάροδο Νικηταρά μεταξύ των Ο.Τ. 1290 και 1290β στην περιοχή Ζαρουχλέικα(εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Χ. Φαλιέρος- α.α. Αρμ. Δ/ντής)
 14. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση ρυμοτομούμενων εδαφικών τμημάτων και επικειμένων ιδιοκτησίας των κ.κ. Χρυσαυγής, Παναγιώτας, Μαγδαληνής και Δανάης Πετροπούλου που βρίσκεται εντός του Ο.Τ. 2084 και σε ΚΧ και ρυμοτομείται από τις οδούς Θουκυδίδου, Περσεφόνης, Ασημακοπούλου και Αγ. Βασιλείου του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών στην περιοχή Κρύα Ιτεών (2/1999 πράξη αναλογισμού) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Χ. Φαλιέρος- α.α. Αρμ. Δ/ντής)
 15. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση ρυμοτομούμενου εδαφικού τμήματος της ιδιοκτησίας του κ. Πέτρου Σμυρλή που βρίσκεται επί της οδού Ναπολέοντα Ζέρβα στη συμβολή της με την οδό Ανθείας μεταξύ των Ο.Τ. 1259ΚΦ και 1256β στην περιοχή Ζαρουχλέικα (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Χ. Φαλιέρος- α.α. Αρμ. Δ/ντής)
 16. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση ρυμοτομούμενου εδαφικού τμήματος και επικειμένων της ιδιοκτησίας των α) κ. Αγγελικής Συροπούλου και β) κ. Νικολίτσας Δακόλα που βρίσκεται εντός του Ο.Τ. 1174α και ρυμοτομείται από την οδό Κρέοντος του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών στα Ζαρουχλέικα (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Χ. Φαλιέρος- α.α. Αρμ. Δ/ντής)
 17. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση των: α) κ. Ασημ. Φιοράτου, β) κ. Παναγ. Φιοράτου και γ) κ. Παρ. Θεοχαράτου για δύο όμορες ρυμοτομούμενες ιδιοκτησίες τους που βρίσκονται επί της οδού Καραμανλή στην Αγυιά (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Χ. Φαλιέρος- α.α. Αρμ. Δ/ντής)
 18. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση τμήματος του προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (έμπροσθεν του Ο.Τ 22) σε βάρος του Κ.Α. 40-7111.00035 (ΣΑΤΑ) των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2024, ιδιοκτησίας του κ. Ιωάννη Κόντη (σχετ. το υπ΄αριθμ. 22741/27-12-2007 συμβόλαιο παραχώρησης οικοπεδικού τμήματος σε κοινή χρήση και αγοραπωλησίας ακινήτου της συμβ/φου Πατρών Μαρίας Αμπατζή) βάσει της υπ’ αριθμ. 53/2007 Διορθωτικής Πράξης επί της υπ’ αριθμ. 1/88 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή «Καστελόκαμπος»  του Δήμου Πατρέων (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Χ. Φαλιέρος- α.α. Αρμ. Δ/ντής)
 19. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμος στο Ο.Τ 158) σε βάρος του Κ.Α. 40-7111.00035 (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2024, ιδιοκτησίας των κ.κ Ανδρέα και Σπυρίδωνα Σπυρόπουλου (κληρονόμοι του Δημητρίου Σπυρόπουλου), – σχετ. οι με αριθ..5765/14-10-2020 & 5865/21-1-2021 Πράξεις Αποδοχής Κληρονομιάς και Γονικής Παροχής ποσοστού ακινήτου της συμβολαιογράφου Πατρών Αμαλίας Κουσαδιανού – βάσει της υπ’ αριθμ. 16/2004 Διορθωτικής Πράξης επί της υπ’ αριθμ. 7/97 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή «Αγ. Παντελεήμονας-Παραλία Προαστείου» του Δήμου Πατρέων (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Χ. Φαλιέρος- α.α. Αρμ. Δ/ντής)
 20. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση ρυμοτομούμενων εδαφικών τμημάτων της ιδιοκτησίας των: α) κ. Γ. Βαγγελάτου και β) κ. Δ. Ράλλη που βρίσκεται εντός των ΟΤ 1730 & 1729ΚΧ και ρυμοτομείται από τις οδούς Μερκούρη, Μελαχρινού και Καιροφύλα στην Αγυιά (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Χ. Φαλιέρος- α.α. Αρμ. Δ/ντής)
 21. Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, για την ανάθεση της σύμβασης «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την μελέτη ανάπλασης του παραλιακού μετώπου» της Πάτρας. (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)
 22. Έγκριση 3ου Πρακτικού «Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Κατακύρωση σύμβασης» της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ» (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 23. Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης, 3ου Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, 2ου Α.Π.Ε. της 2ης Σ.Σ.Ε., 1ου Α.Π.Ε. της 3ης Σ.Σ.Ε., του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (2018) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 24. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση άγονης επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης από το Δήμο Πατρέων ενός (1) ακινήτου, για τη στέγαση επιπλέον τμήματος του  23ου Νηπιαγωγείου Πατρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, άρθρο 6, παρ.1 (εισηγήτρια: Αικ. Σίμου – Αντ/ρχος, Ι. Σίδερης – Αρμ. Δ/ντής)
 25. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθ. 11/2023 αποφάσεως του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου- Νομική Σύμβουλος)
 26. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν έξοδα μετακίνησης και διαμονής δικηγόρων του Δήμου  Πατρέων σε δικαστήρια  εκτός Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)
 27. Εξειδίκευση πίστωσης για την Κατεπείγουσα «Φύλαξη 1) του Παμπελοποννησιακού Σταδίου Πατρών και των βοηθητικών γηπέδων αυτού επί των οδών Γιάννη Ρίτσου & Σεφέρη 2) των εγκαταστάσεων του παλαιού εργοστασίου Λαδόπουλου και 3) του Χώρου των παλαιών Σφαγείων Πατρών, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία έναρξης παροχής της υπηρεσίας ήτοι την 25/01/24 και μέχρι την ολοκλήρωση του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού που είναι σε εξέλιξη», συνολικού προϋπολογισμού 75.451,45€  με ΦΠΑ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 28. Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΠΕ Ψυχολόγου (με ειδίκευση στην Παιδοψυχολογία) Ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου χρόνου για την λειτουργία του «Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)
 29. Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών Τράπεζας της Ελλάδος, Εθνικής Τράπεζας (Ε.Τ.Ε.), Τάμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και Τράπεζας Πειραιώς του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) “Δημοτική Βιβλιοθήκη-Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων” και μεταφορά ποσών στο Δήμο Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 30. Έγκριση   έκδοσης  χρηματικού  εντάλματος προπληρωμής για  δαπάνες  που αφορούν  έξοδα μετακίνησης και διαμονής δικηγόρων του Δήμου  Πατρέων σε δικαστήρια  εκτός Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)
 31. Διαγραφή οφειλής (ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΟΛΓΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου- Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 32. Διαγραφή οφειλής (ΚΑΛΕΓΙΑΣ ΙΩΣΗΦ και ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ ΑΘΗΝΑ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου- Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 33. Διαγραφή οφειλής (ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου- Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 34. Διαγραφή οφειλής (ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου- Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 35.  
 36.  

                                                         Ο Πρόεδρος

                                                         της Δημοτικής Επιτροπής

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Β. Παπαευαγγέλου: Παράλληλη αύξηση κρουσμάτων κοκκύτη και ιλαράς στην Ευρώπη και την Ελλάδα – Ο ρόλος της χαμηλής εμβολιαστικής κάλυψης

omada diktiou

ΔΕΥΑΠ_ΚΑΤ’ ΕΠΕΙΓΟYΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ

omada diktiou

Δίκη για υπόθεση Πάτρας: Με νέες αιχμές κατά των γιατρών συνεχίστηκε η απολογία της 35χρονης

omada diktiou